S.L NO.NAMES
1AARAV
2AARYADEV
3AREEN
4ACHYUT
5AYAN
6AGRANYA
7AMAL
8BHARGAV
9DHANVINE
10DEVARSH
11DHRUV
12DHANVEE
13DAKSH
14ISHAY
15JAITRA
16JANAKIVALLABHA
17JITAMITRA
18JITENDRA
19JAYARAM
20KAUSALEYA
21MAHARSH
22NITIM
23NAYIN
24PARA
25PARESHA
26PRABHAV
27PRASHAV
28PARAM
29RAGHAVA
30RAJEEVLOCHANA
31RAJENDRA
32RAM
33RAMACHANDRA
34RANSH
35RAMESH
36RAGHUVEER
37RAMMOHAN
38RAM KISHORE
39RAM PRATAP
40RAM RATAN
41RAMTEJ
42RITAV
43SATYAVRATA
44SUNDARA
45SAAKET
46SHRIRAM
47SRIVASTAV
48SUVRAT
49TRIVIKRAM
50VARENYA
51VISHWA
52YAJVANE
error

Enjoy this blog? Please spread the word :)