S.L NO.NAME
1AARYA
2AADHYA
3AAHANA
4AANYA
5AADVIKA
6AISHANI
7ANIKA
8ANAVI
9ADRIJA
10AMBIKA
11ANUHYA
12ANWITA
13ARNIKA
14ANAMIKA
15ANUSHKA
16AKSHITHA
17BARUNI
18BHARGAVI
19BHAVANI
20BHAVYA
21BHRAMHI
22BHAVYANSHI
23CHITRITA
24DAKSHAYANI
25DAKSHAJA
26DEVESHI
27DHINUSHINI
28DAKSHI
29DIVISHA
30GAYATHRI
31GAURI
32GAURAVI
33HANVITHA
34HIMANI
35HYNDHAVI
36ISHA
37ISHI
38ISHANI
39ISHITA
40JAYA
41JYOTSNA
42JAGRITI
43KAAMAKYA
44KANYAKA
45KAUSHIKI
46KARALIKA
47KALAVALI
48KATYAYANI
49LEELAVATHI
50MAHASWETHA
51MAHAGAURI
52MAYA
53MISHIKA
54MANVITHA
55MOKSHIKA
56MANASVINI
57NITYA
58NANDANA
59NANDINI
60NITIKSHA
61PARVATHI
62PURALA
63PRABHA
64RATNAPRIYA
65RIMA
66RUDRABHAIRAVI
67SANTALI
68SARITA
69SARVANI
70SATVIKI
71SHAMBHAVI
72SAUMYAA
73SAMANVITA
74SAVI
75SANVI
76SADHANA
77SADHIKA
78SARANYA
79SALVIKA
80SHAMBUPRIYA
81SAANVIKA
82SAMYUKTA
83STUTI
84SHIVANI
85TANVI
86TVARITA
87TOSHANI
88TANISHKA
89TANUSRI
90TANVIKA
91UMA
92VAISHNAVI
93VAISHALI
94VAMIKA
95VEDANSHIKA
96WAMIKA
97YADVI
98YATEE
99YOGESWARI
100ARNA

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)